AC&C
88%
Polityka prywatności AC&C — ochrona danych osobowych („RODO”) W firmie AC&C sp. z o.o. przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dlatego też gromadzimy tylko minimum niezbędnych informacji pomagających nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby, dostosowywać ofertę do Państwa oczekiwań oraz w pełni realizować nasze zobowiązania wobec Państwa. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do dnia 25 maja 2018 r. przetwarzaliśmy dane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdzie przesłanie/przekazanie ich do naszego biura równało się wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w rozumieniu ww. Ustawy. Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje nowa regulacja, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Aby zapoznać Państwa z jej wdrożeniem i regułami odnoszącymi się do działalności firmy AC&C sp. z o.o. przygotowaliśmy poniższą informację. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=eu+privacy+policy